» Ubuntu » Пакети » bionic » sxhkd » ppc64el » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета sxhkd в bionic, архитектура ppc64el

/usr/bin/sxhkd
/usr/share/doc/sxhkd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sxhkd/copyright
/usr/share/doc/sxhkd/examples/background_shell/profile
/usr/share/doc/sxhkd/examples/background_shell/shell
/usr/share/doc/sxhkd/examples/background_shell/sxhkdrc
/usr/share/doc/sxhkd/examples/background_shell/xinitrc
/usr/share/doc/sxhkd/examples/notification/autostart
/usr/share/doc/sxhkd/examples/notification/pam_environment
/usr/share/doc/sxhkd/examples/notification/sxhkd_notify
/usr/share/doc/sxhkd/examples/notification/xinitrc
/usr/share/doc/sxhkd/systemd/sxhkd.service
/usr/share/man/man1/sxhkd.1.gz