» Ubuntu » Пакети » cosmic » php7.2-gd » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета php7.2-gd в cosmic, архитектура arm64

/usr/lib/php/20170718/gd.so
/usr/share/bug/php7.2-gd/control
/usr/share/bug/php7.2-gd/script
/usr/share/doc/php7.2-gd
/usr/share/lintian/overrides/php7.2-gd
/usr/share/php7.2-gd/gd/gd.ini