» Ubuntu » Пакети » disco » libghc-websockets-doc » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libghc-websockets-doc в disco, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/websockets-0.12.5.1/websockets.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/libghc-websockets-doc.txt
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/Network-WebSockets-Connection.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/Network-WebSockets-Extensions.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/Network-WebSockets-Stream.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/Network-WebSockets.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/haddock-bundle.min.js
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/hslogo-16.png
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/meta.json
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/minus.gif
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/ocean.css
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/plus.gif
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/quick-jump.css
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Client.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Connection.Options.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Connection.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Extensions.Description.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Extensions.PermessageDeflate.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Extensions.StrictUnicode.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Extensions.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Http.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Hybi13.Demultiplex.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Hybi13.Mask.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Hybi13.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Protocol.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Server.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Stream.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.Types.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/Network.WebSockets.html
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/highlight.js
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/src/style.css
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/synopsis.png
/usr/share/doc/libghc-websockets-doc/html/websockets.txt