» Ubuntu » Пакети » disco » libjava-jmx-clojure » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libjava-jmx-clojure в disco, архитектура all

/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/CONTRIBUTING.md
/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/README.md
/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/copyright
/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/html/CONTRIBUTING.html
/usr/share/doc/libjava-jmx-clojure/html/README.html
/usr/share/java/java.jmx-0.3.4.jar
/usr/share/java/java.jmx.jar
/usr/share/maven-repo/org/clojure/java.jmx/0.3.4/java.jmx-0.3.4.jar
/usr/share/maven-repo/org/clojure/java.jmx/0.3.4/java.jmx-0.3.4.pom
/usr/share/maven-repo/org/clojure/java.jmx/debian/java.jmx-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/clojure/java.jmx/debian/java.jmx-debian.pom