» Ubuntu » Пакети » disco » gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64 » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64 в disco, архитектура amd64

/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-ar-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-nm-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-ranlib-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-dump-9
/usr/bin/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-tool-9
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/collect2
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/libcc1.so
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/libgomp.spec
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/lto-wrapper
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/lto1
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcc1plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcc1plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcp1plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcp1plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/mips64el-linux-gnuabi64/9/plugin/libcp1plugin.so.0.0.0
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/NEWS.html
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/README.Bugs
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/README.ssp
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/gcc/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64-base/gomp/changelog.gz
/usr/share/lintian/overrides/gcc-9-mips64el-linux-gnuabi64
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-ar-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-nm-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcc-ranlib-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-dump-9.1.gz
/usr/share/man/man1/mips64el-linux-gnuabi64-gcov-tool-9.1.gz