» Ubuntu » Пакети » disco » libfftw3-dev » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libfftw3-dev в disco, архитектура i386

/usr/include/fftw3.f
/usr/include/fftw3.f03
/usr/include/fftw3.h
/usr/include/fftw3l.f03
/usr/include/fftw3q.f03
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3_omp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3_omp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3_threads.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3_threads.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f_omp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f_omp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f_threads.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3f_threads.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l_omp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l_omp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l_threads.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3l_threads.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q_omp.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q_omp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q_threads.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfftw3q_threads.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/fftw3.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/fftw3f.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/fftw3l.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/fftw3q.pc
/usr/share/doc/libfftw3-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libfftw3-dev/README
/usr/share/doc/libfftw3-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libfftw3-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfftw3-dev/copyright