» Ubuntu » Пакети » disco » libsasl2-dev » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libsasl2-dev в disco, архитектура i386

/usr/include/sasl/hmac-md5.h
/usr/include/sasl/md5.h
/usr/include/sasl/md5global.h
/usr/include/sasl/prop.h
/usr/include/sasl/sasl.h
/usr/include/sasl/saslplug.h
/usr/include/sasl/saslutil.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libsasl2.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libsasl2.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libsasl2.pc
/usr/share/doc/libsasl2-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libsasl2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsasl2-dev/copyright
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/client.c
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/common.c
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/common.h
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/config.h
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/http_digest_client.c
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/sample-client.c
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/sample-server.c
/usr/share/doc/libsasl2-dev/examples/server.c
/usr/share/man/man3/sasl.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_authorize_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_auxprop.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_auxprop_getctx.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_auxprop_request.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_callbacks.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_canon_user_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_chalprompt_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_checkapop.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_checkpass.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_client_init.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_client_new.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_client_start.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_client_step.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_decode.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_dispose.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_done.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_encode.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_encodev.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_errdetail.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_errors.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_errstring.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getconfpath_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getopt_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getpath_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getprop.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getrealm_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getsecret_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_getsimple_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_global_listmech.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_idle.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_listmech.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_log_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_init.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_new.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_start.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_step.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_userdb_checkpass_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_server_userdb_setpass_t.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_setpass.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_setprop.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_user_exists.3.gz
/usr/share/man/man3/sasl_verifyfile_t.3.gz