» Ubuntu » Пакети » disco » nedit » ppc64el » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета nedit в disco, архитектура ppc64el

/usr/bin/nedit
/usr/bin/nedit-nc
/usr/share/applications/nedit.desktop
/usr/share/doc-base/nedit
/usr/share/doc/nedit/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/nedit/README.Debian
/usr/share/doc/nedit/README.gz
/usr/share/doc/nedit/ReleaseNotes.gz
/usr/share/doc/nedit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nedit/copyright
/usr/share/doc/nedit/faq.txt.gz
/usr/share/doc/nedit/html/actions.html
/usr/share/doc/nedit/html/advancedTopics.html
/usr/share/doc/nedit/html/basicSyntax.html
/usr/share/doc/nedit/html/binding.html
/usr/share/doc/nedit/html/calltips.html
/usr/share/doc/nedit/html/clipboard.html
/usr/share/doc/nedit/html/command_line.html
/usr/share/doc/nedit/html/customize.html
/usr/share/doc/nedit/html/defects.html
/usr/share/doc/nedit/html/distribution.html
/usr/share/doc/nedit/html/escapeSequences.html
/usr/share/doc/nedit/html/examples.html
/usr/share/doc/nedit/html/fill.html
/usr/share/doc/nedit/html/format.html
/usr/share/doc/nedit/html/hiliteInfo.html
/usr/share/doc/nedit/html/indent.html
/usr/share/doc/nedit/html/interface.html
/usr/share/doc/nedit/html/keyboard.html
/usr/share/doc/nedit/html/learn.html
/usr/share/doc/nedit/html/macro_lang.html
/usr/share/doc/nedit/html/macro_subrs.html
/usr/share/doc/nedit/html/mailing_list.html
/usr/share/doc/nedit/html/mouse.html
/usr/share/doc/nedit/html/nedit.html
/usr/share/doc/nedit/html/parenConstructs.html
/usr/share/doc/nedit/html/patterns.html
/usr/share/doc/nedit/html/preferences.html
/usr/share/doc/nedit/html/programmer.html
/usr/share/doc/nedit/html/rangeset.html
/usr/share/doc/nedit/html/recovery.html
/usr/share/doc/nedit/html/resources.html
/usr/share/doc/nedit/html/search.html
/usr/share/doc/nedit/html/select.html
/usr/share/doc/nedit/html/server.html
/usr/share/doc/nedit/html/shell.html
/usr/share/doc/nedit/html/smart_indent.html
/usr/share/doc/nedit/html/start.html
/usr/share/doc/nedit/html/syntax.html
/usr/share/doc/nedit/html/tabs.html
/usr/share/doc/nedit/html/tags.html
/usr/share/doc/nedit/html/version.html
/usr/share/doc/nedit/nedit.doc.gz
/usr/share/doc/nedit/nedit.html
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/nedit.png
/usr/share/man/man1/nedit-nc.1.gz
/usr/share/man/man1/nedit.1.gz