» Ubuntu » Пакети » disco » libffi-dev » s390x » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libffi-dev в disco, архитектура s390x

/usr/include/s390x-linux-gnu/ffi.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/ffitarget.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libffi.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libffi.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libffi_pic.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/libffi.pc
/usr/share/doc-base/libffi
/usr/share/doc/libffi-dev
/usr/share/doc/libffi6/ChangeLog.libffi-3.1.gz
/usr/share/doc/libffi6/ChangeLog.libffi.gz
/usr/share/doc/libffi6/ChangeLog.libgcj
/usr/share/doc/libffi6/ChangeLog.v1.gz
/usr/share/doc/libffi6/changelog.gz
/usr/share/doc/libffi6/html/Closure-Example.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Complex-Type-Example.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Complex.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Index.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Introduction.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Missing-Features.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Multiple-ABIs.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Primitive-Types.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Simple-Example.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Structures.html
/usr/share/doc/libffi6/html/The-Basics.html
/usr/share/doc/libffi6/html/The-Closure-API.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Type-Example.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Types.html
/usr/share/doc/libffi6/html/Using-libffi.html
/usr/share/doc/libffi6/html/index.html
/usr/share/info/libffi.info.gz
/usr/share/man/man3/ffi.3.gz
/usr/share/man/man3/ffi_call.3.gz
/usr/share/man/man3/ffi_prep_cif.3.gz
/usr/share/man/man3/ffi_prep_cif_var.3.gz