» Ubuntu » Пакети » eoan » vim-ultisnips » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета vim-ultisnips в eoan, архитектура all

/usr/share/doc/vim-ultisnips/README.md
/usr/share/doc/vim-ultisnips/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vim-ultisnips/copyright
/usr/share/python/runtime.d/vim-ultisnips.rtupdate
/usr/share/vim-ultisnips/after/plugin/UltiSnips_after.vim
/usr/share/vim-ultisnips/autoload/UltiSnips.vim
/usr/share/vim-ultisnips/autoload/UltiSnips/map_keys.vim
/usr/share/vim-ultisnips/autoload/neocomplete/sources/ultisnips.vim
/usr/share/vim-ultisnips/autoload/unite/sources/ultisnips.vim
/usr/share/vim-ultisnips/doc/UltiSnips.txt
/usr/share/vim-ultisnips/doc/demo.gif
/usr/share/vim-ultisnips/ftdetect/UltiSnips.vim
/usr/share/vim-ultisnips/ftdetect/snippets.vim
/usr/share/vim-ultisnips/ftplugin/snippets.vim
/usr/share/vim-ultisnips/plugin/UltiSnips.vim
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/_diff.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/_vim.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/buffer_proxy.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/compatibility.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/debug.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/indent_util.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/position.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/definition/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/definition/_base.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/definition/snipmate.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/definition/ultisnips.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/parsing/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/parsing/_base.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/parsing/_lexer.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/parsing/snipmate.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/parsing/ultisnips.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/_base.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/_snippet_dictionary.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/added.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/file/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/file/_base.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/file/_common.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/file/snipmate.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet/source/file/ultisnips.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/snippet_manager.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/test_diff.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/test_position.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/__init__.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_base.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_escaped_char.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_mirror.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_python_code.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_shell_code.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_snippet_instance.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_tabstop.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_transformation.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_viml_code.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/text_objects/_visual.py
/usr/share/vim-ultisnips/pythonx/UltiSnips/vim_state.py
/usr/share/vim-ultisnips/rplugin/python3/deoplete/sources/ultisnips.py
/usr/share/vim-ultisnips/syntax/snippets.vim
/usr/share/vim-ultisnips/syntax/snippets_snipmate.vim
/usr/share/vim/registry/vim-ultisnips.yaml