» Ubuntu » Пакети » eoan » nec2c » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета nec2c в eoan, архитектура arm64

/usr/bin/nec2c
/usr/share/applications/nec2c.desktop
/usr/share/doc/nec2c/NEC2-bug.txt
/usr/share/doc/nec2c/README.gz
/usr/share/doc/nec2c/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nec2c/copyright
/usr/share/man/man1/nec2c.1.gz