» Ubuntu » Пакети » eoan » minidisc-utils » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета minidisc-utils в eoan, архитектура armhf

/lib/udev/rules.d/netmd.rules
/usr/bin/himdcli
/usr/bin/netmdcli
/usr/share/doc/minidisc-utils/README
/usr/share/doc/minidisc-utils/README.Debian
/usr/share/doc/minidisc-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minidisc-utils/copyright
/usr/share/doc/minidisc-utils/himdcli.1
/usr/share/doc/minidisc-utils/netmdcli.1
/usr/share/doc/minidisc-utils/qhimdtransfer.1
/usr/share/man/man1/himdcli.1.gz
/usr/share/man/man1/netmdcli.1.gz