» Ubuntu » Пакети » eoan » r-cran-mass » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета r-cran-mass в eoan, архитектура armhf

/usr/lib/R/library/MASS/CITATION
/usr/lib/R/library/MASS/DESCRIPTION
/usr/lib/R/library/MASS/INDEX
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/data.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/features.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/links.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/library/MASS/Meta/package.rds
/usr/lib/R/library/MASS/NAMESPACE
/usr/lib/R/library/MASS/NEWS
/usr/lib/R/library/MASS/R/MASS
/usr/lib/R/library/MASS/R/MASS.rdb
/usr/lib/R/library/MASS/R/MASS.rdx
/usr/lib/R/library/MASS/data/Rdata.rdb
/usr/lib/R/library/MASS/data/Rdata.rds
/usr/lib/R/library/MASS/data/Rdata.rdx
/usr/lib/R/library/MASS/help/AnIndex
/usr/lib/R/library/MASS/help/MASS.rdb
/usr/lib/R/library/MASS/help/MASS.rdx
/usr/lib/R/library/MASS/help/aliases.rds
/usr/lib/R/library/MASS/help/paths.rds
/usr/lib/R/library/MASS/html/00Index.html
/usr/lib/R/library/MASS/html/R.css
/usr/lib/R/library/MASS/libs/MASS.so
/usr/lib/R/library/MASS/po/de/LC_MESSAGES/R-MASS.mo
/usr/lib/R/library/MASS/po/en@quot/LC_MESSAGES/R-MASS.mo
/usr/lib/R/library/MASS/po/fr/LC_MESSAGES/R-MASS.mo
/usr/lib/R/library/MASS/po/ko/LC_MESSAGES/R-MASS.mo
/usr/lib/R/library/MASS/po/pl/LC_MESSAGES/R-MASS.mo
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch01.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch02.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch03.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch04.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch05.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch06.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch07.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch08.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch09.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch10.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch11.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch12.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch13.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch14.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch15.R
/usr/lib/R/library/MASS/scripts/ch16.R
/usr/share/doc/r-cran-mass/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-mass/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-mass