» Ubuntu » Пакети » eoan » gnome-screenshot » ppc64el » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gnome-screenshot в eoan, архитектура ppc64el

/usr/bin/gnome-screenshot
/usr/share/GConf/gsettings/gnome-screenshot.convert
/usr/share/applications/org.gnome.Screenshot.desktop
/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.Screenshot.service
/usr/share/doc/gnome-screenshot/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnome-screenshot/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnome-screenshot/copyright
/usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/org.gnome.Screenshot.svg
/usr/share/icons/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Screenshot-symbolic.svg
/usr/share/man/man1/gnome-screenshot.1.gz
/usr/share/metainfo/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml