» Ubuntu » Пакети » eoan » logtool » s390x » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета logtool в eoan, архитектура s390x

/etc/logtool/blue.d/blue
/etc/logtool/brightblue.d/brightblue
/etc/logtool/brightcyan.d/brightcyan
/etc/logtool/brightgreen.d/brightgreen
/etc/logtool/brightmagenta.d/brightmagenta
/etc/logtool/brightred.d/brightred
/etc/logtool/brightwhite.d/brightwhite
/etc/logtool/brightyellow.d/brightyellow
/etc/logtool/cyan.d/cyan
/etc/logtool/exclude.d/exclude
/etc/logtool/green.d/green
/etc/logtool/include.d/include
/etc/logtool/logtool.conf
/etc/logtool/magenta.d/magenta
/etc/logtool/white.d/white
/etc/logtool/yellow.d/yellow
/usr/bin/logtool
/usr/share/doc/logtool/CREDITS
/usr/share/doc/logtool/README.gz
/usr/share/doc/logtool/TODO
/usr/share/doc/logtool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/logtool/copyright
/usr/share/lintian/overrides/logtool
/usr/share/man/man1/logtool.1.gz