» Ubuntu » Пакети » eoan » mm3d » s390x » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета mm3d в eoan, архитектура s390x

/usr/bin/mm3d
/usr/share/applications/mm3d.desktop
/usr/share/doc/mm3d/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mm3d/copyright
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_alignwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_animationdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_animconvertwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_animexportwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_animsetwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_animwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_autoassignjointwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_backgroundimagedetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_backgroundwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_boolwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_cal3d.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_cal3dprompt.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_cmdline.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_commands.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_detailsindex.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_develop.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_facedetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_groupdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_groupwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_before.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_fuse.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_intersect.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_object_a.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_object_b.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_subtract.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_bool_union.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_dragvertex_after.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_dragvertex_before.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_edgeturn_after.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_edgeturn_before.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_faceout_after.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_faceout_before.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_simplify_after.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/example_simplify_before.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/viewport_ortho_filled.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/viewport_ortho_wireframe.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/viewport_persp_filled.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/screencaps/viewport_persp_wireframe.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/atrfartool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/atrfartool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/atrneartool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/atrneartool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/bgmovetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/bgmovetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/bgscaletool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/bgscaletool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/cubetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/cubetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/cylindertool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/cylindertool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/dragvertextool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/dragvertextool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/ellipsetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/ellipsetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/extrudetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/extrudetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/image.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/jointtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/jointtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/movetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/movetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/pointtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/pointtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/polytool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/polytool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/projtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/projtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/rectangletool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/rectangletool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/rotatetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/rotatetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/scaletool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/scaletool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectbonetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectbonetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectconnectedtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectconnectedtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectfacetool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectfacetool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectgrouptool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectgrouptool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectpointtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectpointtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectprojtool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectprojtool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectvertextool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/selectvertextool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/sheartool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/sheartool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/torustool.jpg
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/torustool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_images/tools/vertextool.png
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_index.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_influences.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_iqeprompt.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_jointdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_jointwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_license.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_mainwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_materialdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_mergewin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_meshdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_metawin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_mm3dformat.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_ms3dprompt.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_normaldetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_objprompt.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_painttexturewin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_pluginwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_pointdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_pointwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_projectiondetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_projectionwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_properties.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_quakemd2.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_quakemd3.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_smdprompt.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_spherifywin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_texturecoorddetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_texturecoordwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_texturewin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_tips.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_tools.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_transformwin.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_tutorial_index.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_vertexdetails.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_viewportsettings.html
/usr/share/doc/mm3d/html/olh_whatsnew.html
/usr/share/man/man1/mm3d.1.gz
/usr/share/mm3d/i18n/mm3d_bork.qm
/usr/share/mm3d/i18n/mm3d_de.qm
/usr/share/mm3d/i18n/mm3d_fr.qm
/usr/share/mm3d/i18n/mm3d_ref.qm
/usr/share/mm3d/i18n/mm3d_sk.qm
/usr/share/pixmaps/mm3d-16.xpm
/usr/share/pixmaps/mm3d-32.xpm
/usr/share/pixmaps/mm3d.png