» Ubuntu » Пакети » focal-updates » lisp

Пакети в „focal-updates“, Под-раздел lisp

guile-gnutls (3.6.13-2ubuntu1.3) [universe]
GNU TLS library - GNU Guile bindings