» Ubuntu » Пакети » focal » g++-arm-linux-gnueabi » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета g++-arm-linux-gnueabi в focal, архитектура arm64

/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++
/usr/share/doc/g++-arm-linux-gnueabi
/usr/share/man/man1/arm-linux-gnueabi-g++.1.gz