» Ubuntu » Пакети » bionic » Източник » gnu-r

Пакети-източници в „bionic“, Под-раздел gnu-r

permute (0.9-4-1) [universe]
r-bioc-biobase (2.38.0-1) [universe]
r-bioc-biocgenerics (0.24.0-1ubuntu2) [universe]
r-bioc-cummerbund (2.20.0-1ubuntu1) [universe]
r-bioc-limma (3.34.0+dfsg-1) [universe]
r-bioc-qvalue (2.10.0-1) [universe]
r-cran-amelia (1.7.4-1build1) [universe]
r-cran-amore (0.2-15-2) [universe]
r-cran-class (7.3-14-2build1) [universe]
r-cran-deal (1:1.2-37-3) [universe]
r-cran-diagnosismed (0.2.3-5) [universe]
r-cran-digest (0.6.15-1) [universe]
r-cran-domc (1.3.5-1) [universe]
r-cran-dosnow (1.0.16-1) [universe]
r-cran-epi (2.19-3) [universe]
r-cran-epicalc (2.15.1.0-3) [universe]
r-cran-epir (0.9-93-1) [universe]
r-cran-evd (2.3-2-2) [universe]
r-cran-foreach (1.4.4-1) [universe]
r-cran-g.data (2.4-2) [universe]
r-cran-gam (1.14-4-1) [universe]
r-cran-genabel (1.8-0-2) [universe]
r-cran-ggplot2 (2.2.1-3) [universe]
r-cran-inline (0.3.14-1.1) [universe]
r-cran-int64 (1.1.2-4build1) [universe]
r-cran-iterators (1.0.9-1) [universe]
r-cran-mass (7.3-49-1) [universe]
r-cran-medadherence (1.03-4) [universe]
r-cran-multicore (0.2-1build1) [universe]
r-cran-nnet (7.3-12-2build1) [universe]
r-cran-plyr (1.8.4-1build1) [universe]
r-cran-proto (1.0.0-1build1) [universe]
r-cran-pscl (1.5.2-1) [universe]
r-cran-reshape (0.8.7-1) [universe]
r-cran-reshape2 (1.4.2-1build1) [universe]
r-cran-rjags (1:4-6-2) [universe]
r-cran-rms (5.1-2-1) [universe]
r-cran-rsqlite (2.0-2ubuntu1) [universe]
r-cran-slam (0.1-42-1) [universe]
r-cran-spatial (7.3-11-2build1) [universe]
r-cran-stabledist (0.7-1-1.1) [universe]
r-cran-stringr (1.3.0-1ubuntu1) [universe]
r-cran-teachingdemos (2.10-2) [universe]
r-cran-vegan (2.4-6-1) [universe]
r-other-mott-happy (2.4-2) [universe]
r-revolution-revobase (3.0.0-1ubuntu3) [multiverse]
revolution-mkl (3.0.0-1ubuntu1) [multiverse]
rsymphony (0.1-28-1) [universe]