» Ubuntu » Пакети » bionic » Източник » localization

Пакети-източници в „bionic“, Под-раздел localization

ddtp-translations (20180103.1) [universe]