» Ubuntu » Пакети » trusty-updates » texlive-base » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета texlive-base в trusty-updates, архитектура all

/etc/libpaper.d/texlive-base
/etc/texmf/fmt.d/10texlive-base.cnf
/etc/texmf/texdoctk/texdocrc.defaults
/usr/bin/allcm
/usr/bin/allec
/usr/bin/allneeded
/usr/bin/dvi2fax
/usr/bin/dviluatex
/usr/bin/dvired
/usr/bin/fmtutil
/usr/bin/fmtutil-sys
/usr/bin/kpsepath
/usr/bin/kpsetool
/usr/bin/kpsewhere
/usr/bin/kpsexpand
/usr/bin/mktexfmt
/usr/bin/simpdftex
/usr/bin/texconfig
/usr/bin/texconfig-dialog
/usr/bin/texconfig-sys
/usr/bin/texdoc
/usr/bin/texdoctk
/usr/bin/texlinks
/usr/bin/tl-paper
/usr/bin/tlmgr
/usr/bin/updmap
/usr/bin/updmap-sys
/usr/lib/mime/packages/texlive-base
/usr/share/bug/texlive-base/control
/usr/share/bug/texlive-base/script
/usr/share/doc/texlive-base/CHANGES.packaging.gz
/usr/share/doc/texlive-base/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-base/README
/usr/share/doc/texlive-base/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-base/README.source
/usr/share/doc/texlive-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-base/copyright
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.cs.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.de.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.en.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.fr.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.it.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.ja.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.pl.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.ru.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.sr.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-html.dir/readme.zh-cn.html
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.CS.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.DE.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.EN.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.FR.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.IT.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.JA.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.PL.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.RU-cp1251
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.RU-koi8
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.RU.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.SK-ascii.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.SK-cp1250.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.SK-il2.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.SR.gz
/usr/share/doc/texlive-base/readme-txt.dir/README.ZH-CN
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/README
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxbst.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxdoc.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxhak.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/base/btxhak.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/dvipdfm.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/dvipdfm.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/mwicks.bb
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/mwicks.jpeg
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/sample.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/something.bb
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/something.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/something.fig
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/something.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/transistor.bb
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/transistor.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/transistor.fig
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfm/transistor.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfmx/dvipdfmx-special.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/dvipdfmx/dvipdfmx-special.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/dvips/dvips.html
/usr/share/doc/texlive-doc/dvips/dvips.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/NTS-FAQ.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_gen.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_man.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_man.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_man.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_ref.html
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/etex_src.html
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/legal.html
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/nts-group.html
/usr/share/doc/texlive-doc/etex/base/webmerge.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/OFL-FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/OFL.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/amsfndoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/amsfonts.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/amssymb.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/cmmib57.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/eufrak.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/amsfonts/euscript.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/cm/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/cm/README-cmps.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/COPYING.UCD
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/INSTALL.eng.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/INSTALL.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/changes.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/encdoc-e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/encdoc-e.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/encdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/encdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/math-example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/unimap.diff.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/unimap.py.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/enctex/vlna.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/bg/azbukaExtended.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/bg/azbukaExtended.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/es/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/es/division.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/hu/huhyphn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/hyphenation-distribution.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/hyphenation-distribution.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/hyphenation.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/hyphenation.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/img/miktex-languages.png
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/img/texlive-collection.png
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/hyph-utf8/sa/hyphenmin.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/ifxetex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/ifxetex/ifxetex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/kpathsea/kpathsea.html
/usr/share/doc/texlive-doc/kpathsea/kpathsea.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/etex-pkg/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mflogo/mflogo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oberdiek/ifluatex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oberdiek/test/ifluatex-test1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oberdiek/test/ifluatex-test2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oberdiek/test/ifluatex-test3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/luatex/hyph-utf8/README
/usr/share/doc/texlive-doc/luatex/hyph-utf8/luatex-hyphen.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/Announcement-1.40.2
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/NEWS.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/README
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/makefiles.cmd
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-a.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-i.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-l.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-s.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-syntax.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-t.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-t.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/pdftex-w.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/cmr10.103.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/obj.dat
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pdfcolor.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic.mps
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic.png
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/pic16.png
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/rgb.icc
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/samplepdf.0
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/samplepdf.1
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/samplepdf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/supp-mis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/supp-pdf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/samplepdf/tmp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/manual/syntaxform.awk
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/pdftex-pdfkeys/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/pdftex-pdfkeys/fdl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/pdftex-pdfkeys/pdftex-pdfkeys.bbl
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/pdftex-pdfkeys/pdftex-pdfkeys.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/pdftex-pdfkeys/pdftex-pdfkeys.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/abbr.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/efcode.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/il2.etx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/il2.mtx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/il2protcode.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/mktextfm.ext
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/mktextfm.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/mktfm8z
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/protcode.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/pdftex/thanh/ext/ufntinst.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/NEWS.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/alt_getopt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/tests/test.out
/usr/share/doc/texlive-doc/support/lua-alt-getopt/tests/test.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/support/makeindex/doc-src.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/support/makeindex/ind-src.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/support/makeindex/ind.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/makeindex/makeindex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/tetex/TETEXDOC.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/tetex/teTeX-FAQ.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texdoc/News.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texdoc/texdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/texdoc/texdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/index.html
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/examples/ex5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/examples/ex6.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/examples/ex6a.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/examples/ex6b.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/examples/ex6c.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/install-lnx-main.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/psview.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/stdcoll.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/tlmgr-general-options.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/tlmgr-gui.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/tlmgr-paper-options.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/tray-menu.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-common/wizard-w32.png
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/README
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/bv-live.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/bvoutln.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/changemail
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/l.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2003.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2004.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2005.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2007.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2008.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2009.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2010.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2011.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-2012.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live-tl7.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/live4ht.cfg-2004
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/mod.pl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/nocites.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/picture.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/split.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/status.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.bst
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2003.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2004.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2005.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2007.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2008.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2009.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/tex-live.sty-2010.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/archive/texlive.pl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/live4ht.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/tex-live.css
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/tex-live.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/texlive-en.css
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/texlive/texlive-en/texlive-en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/web2c/web2c.html
/usr/share/doc/texlive-doc/web2c/web2c.pdf
/usr/share/info/tds.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-base
/usr/share/man/man1/allcm.1.gz
/usr/share/man/man1/allec.1.gz
/usr/share/man/man1/allneeded.1.gz
/usr/share/man/man1/dvi2fax.1.gz
/usr/share/man/man1/dvired.1.gz
/usr/share/man/man1/fmtutil-sys.1.gz
/usr/share/man/man1/fmtutil.1.gz
/usr/share/man/man1/kpsepath.1.gz
/usr/share/man/man1/kpsetool.1.gz
/usr/share/man/man1/kpsewhere.1.gz
/usr/share/man/man1/kpsexpand.1.gz
/usr/share/man/man1/mktexfmt.1.gz
/usr/share/man/man1/texconfig-sys.1.gz
/usr/share/man/man1/texconfig.1.gz
/usr/share/man/man1/texdoc.1.gz
/usr/share/man/man1/texdoctk.1.gz
/usr/share/man/man1/texlinks.1.gz
/usr/share/man/man1/tlmgr.1.gz
/usr/share/man/man1/updmap-sys.1.gz
/usr/share/man/man1/updmap.1.gz
/usr/share/man/man5/fmtutil.cnf.5.gz
/usr/share/man/man5/updmap.cfg.5.gz
/usr/share/menu/texlive-base
/usr/share/texlive/LICENSE.CTAN
/usr/share/texlive/LICENSE.TL
/usr/share/texlive/README
/usr/share/texlive/README.usergroups
/usr/share/texlive/debian/debianize-fmtutil
/usr/share/texlive/doc.html
/usr/share/texlive/index.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.cs.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.de.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.en.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.fr.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.it.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.ja.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.pl.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.ru.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.sr.html
/usr/share/texlive/readme-html.dir/readme.zh-cn.html
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.CS
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.DE
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.EN
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.FR
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.IT
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.JA
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.PL
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.RU
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.RU-cp1251
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.RU-koi8
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.SK-ascii
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.SK-cp1250
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.SK-il2
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.SR
/usr/share/texlive/readme-txt.dir/README.ZH-CN
/usr/share/texlive/release-texlive.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/base/xampl.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/abbrv.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/acm.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/alpha.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/apalike.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/ieeetr.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/plain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/siam.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/base/unsrt.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/doc
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvipdfmx/dvipdfmx-paper.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvipdfmx/dvipdfmx.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/color.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/crop.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/ehandler.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/finclude.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/hps.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/resolution400.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/special.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/tex.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/texc.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/base/texps.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/alt-rule.pro
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/canonex.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config-paper.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.bakoma
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.canonex
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.cx
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.deskjet
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.dvired
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.epson
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.ibmvga
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.ljfour
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.luc
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.mbn
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.mga
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.mirrorprint
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.ot2
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.qms
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.toshiba
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.unms
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/config.xyp
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/cx.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/deskjet.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/dfaxhigh.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/dvired.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/epson.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/ibmvga.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/ljfour.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/qms.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/config/toshiba.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/gsftopk/render.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.builtin35
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.dfaxhigh
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.dfaxlo
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.download35
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.gsftopk
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.maxmem
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.outline
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/tetex/config.www
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/xdvi/config.xdvi
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logo10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logo8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logo9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logobf10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logod10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logosl10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logosl8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/hoekwater/mflogo/logosl9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbsy10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbx9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbxsl10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmbxti10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmcsc10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmdunh10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmex10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmff10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmfi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmfib8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cminch.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmitt10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmi9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmmib10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr17.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmr9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsl10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsl12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsl8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsl9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsltt10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmss10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmss12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmss17.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmss8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmss9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssbx10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssdc10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssi12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssi17.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssi8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssi9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssq8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmssqi8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmsy9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtcsc10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtex10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtex8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtex9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmti10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmti12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmti7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmti8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmti9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtt10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtt12.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtt8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmtt9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmu10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cm/cmvtt10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmcsc8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmcsc9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmex7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmex8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmex9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmmib5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmmib6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmmib7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmmib8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cmextra/cmmib9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cyrillic/wncysc10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/cyrillic/wncyss10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/euex10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/euex7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/euex8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/euex9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufb5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufb7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufm10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufm5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eufm7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurb5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurb7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurm10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurm5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eurm7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusb5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusb7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusm10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusm5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/euler/eusm7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasy9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lasyb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lcircle1.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lcirclew.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lcmss8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lcmssb8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/lcmssi8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/line10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/latxfont/linew10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msam9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm5.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm6.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm7.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm8.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/amsfonts/symbols/msbm9.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/cmap/dvipdfmx/EUC-UCS2
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/cmap/dvipdfmx/README
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/cmap/dvipdfmx/UTF8-UCS2
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/6w.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/7t.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8a.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8r.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/ad.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/ansinew.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/asex.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/asexp.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/dc.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/dvips.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/ec.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/extex.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/funky.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/odvips.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-cs-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-ec-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-l7x-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-qx-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-rm-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-t2a-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-t2b-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-t2c-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-t5-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-texnansi-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/q-ts1-uni.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/qx.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/stormex.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/tex256.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/texmext.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/texmital.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/texmsym.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/texnansx.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/09fbbfac.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/0ef0afca.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/10037936.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/1b6d048e.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/71414f53.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/74afc74c.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/aae443f0.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/b6a4d7c7.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/bbad153f.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/d9b29452.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/f7b6d320.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/tetex/mtex.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvipdfmx/cid-x.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvipdfmx/ckx.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvipdfmx/updmap/kanjix.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/cm.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/cmextra.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/cyrillic.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/euler.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/latxfont.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/amsfonts/symbols.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/cm/cmtext-bsr-interpolated.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/mflogo/mflogo.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/Makefile
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/README
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/base14flags.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/base14flags.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/dvipdfm35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/dvips35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/mathpple.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/pdftex35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/tetex/ps2pk35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/builtin35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/download35.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/ps2pk.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/psfonts.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/psfonts_pk.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/updmap/psfonts_t1.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/glyphlist/glyphlist.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/glyphlist/pdfglyphlist.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/glyphlist/texglyphlist.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex_dl14.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex_ndl14.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmbx10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmex10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmmi10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmmi7.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr12.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr17.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr6.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr7.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmr8.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmsl10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmsy10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmsy7.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/pk/ljfour/public/cm/dpi600/cmti10.pk
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmbsy5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmbsy6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmbsy7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmbsy8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmbsy9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmcsc8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmcsc9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmex7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmex8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmex9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmmib5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmmib6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmmib7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmmib8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cmextra/cmmib9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrcsc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrfont.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrilu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrital.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrmax.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrpunc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrspl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrspu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/cyrti.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/serb.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/serbspu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyb9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyi9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyr9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncysc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyss10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/cyrillic/wncyss9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/dummy/dummy.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/amsya.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/amsyb.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/asymbols.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/bsymbols.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msam9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/msbm9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/xbbase.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/xbbold.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/amsfonts/symbols/xbcaps.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/accent.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/bigacc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/bigdel.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/bigop.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/calu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbase.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbcsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbsy10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbtex10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbtt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbtt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbtt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbx9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbxsl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmbxti10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmcsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmdunh10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmex10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmexb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmff10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmfi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmfib8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cminch.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmitt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmi9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmmib10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmplain.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmr9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsl12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsl8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsl9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsltt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmss10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmss12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmss17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmss9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssbx10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssdc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssi12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssi17.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssi9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssq8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmssqi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmsy9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtcsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtex10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtex8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtex9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmti10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmti12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmti7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmti8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmti9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtt12.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmtt9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmttb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmu10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cmvtt10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/comlig.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/csc.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/cscspu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/greekl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/greeku.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/itald.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/italig.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/itall.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/italms.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/italp.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/italsp.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/mathex.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/mathit.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/mathsy.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/olddig.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/punct.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/roman.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romand.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romanl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romanp.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romanu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romlig.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romms.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romspl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romspu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/romsub.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/sym.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/symbol.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/texset.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/textit.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/title.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/tset.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/tsetsl.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/cm/white_setup.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/etex/xbmc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-lib/grayf.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-lib/manfnt.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-lib/slant.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/black.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/blackaps.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/blackimagen.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/blacklino.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/blacklj.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/domino.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/gray.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/grayaps.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/grayimagen.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/grayimagen3.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/grayimagenlight.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/graylj.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/local.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/logod10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/logosl9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/mfman.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/oneone.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/random.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/slantaps4.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/slantimagen4.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/slantimagen6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/slantlino4.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/slantlj4.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/knuth-local/snfont.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/flogo.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logo.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logo10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logo8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logo9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logobf10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logosl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/logosl8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/nlogo.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/mflogo/sklogo.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmbsy9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmcsc8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmcsc9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmex7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmex8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmex9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmmib5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmmib6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmmib7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmmib8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cmextra/cmmib9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyb9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyi9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyr9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncysc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyss10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/cyrillic/wncyss9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/dummy/dummy.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/euex10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/euex7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/euex8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/euex9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufb9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eufm9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurb9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eurm9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusb9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/euler/eusm9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbsy10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbx9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbxsl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmbxti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmdunh10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmex10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmff10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmfi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmfib8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cminch.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmitt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmi9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmmib10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsl12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsl8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsl9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsltt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmss10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmss12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmss17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmss9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssbx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssdc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssi12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssi17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssi9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssq8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmssqi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmsy9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtex10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtex8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtex9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmti12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmti7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmti8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmti9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmtt9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmu10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmvtt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/etex/xbmc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/knuth-lib/manfnt.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/knuth-local/domino.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/knuth-local/random.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/knuth-local/snfont.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logo10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logo8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logo9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logobf10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logod10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logosl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logosl8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/mflogo/logosl9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logo10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logo8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logo9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logobf10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logod10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logosl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logosl8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/hoekwater/mflogo/logosl9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbsy10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbsy10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxsl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxsl10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxti10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxti10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmcsc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmcsc10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmdunh10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmdunh10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmex10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmex10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmff10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmff10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmfi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmfi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmfib8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmfib8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cminch.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cminch.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmitt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmitt10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmib10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmib10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsl9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsltt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsltt10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss17.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssbx10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssbx10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssdc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssdc10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi17.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi17.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssq8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssq8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssqi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssqi8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtcsc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtcsc10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtex9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmti9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmu10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmu10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmvtt10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmvtt10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmbsy9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmcsc8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmcsc8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmcsc9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmcsc9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmex9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cmextra/cmmib9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyr10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyr10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncysc10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncysc10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyss10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cyrillic/wncyss10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/euex9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufb7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eufm7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurb7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eurm7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusb7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/euler/eusm7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasy9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasyb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lasyb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcircle1.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcircle1.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcirclew.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcirclew.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmss8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmss8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmssb8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmssb8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmssi8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/lcmssi8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/line10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/line10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/linew10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/latxfont/linew10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msam9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm5.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm5.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm6.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm6.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm7.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm7.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm8.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm8.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm9.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/symbols/msbm9.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/ls-R
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/din.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/icase.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/latex.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/math.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/mkind.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/puncts.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/base/tex.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/plain/plaintex.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/base/expr.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/base/io.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/base/mf.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/base/null.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/base/plain.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/config/cmmf.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/config/mf.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/3test.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/6test.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/mode2dpi.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/mode2dpixy.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/modename.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/modes.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/ps2mfbas.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/rtest.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/test.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/waits.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/misc/ztest.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/base/README
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/base/cmbase.mft
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/base/mplain.mft
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/base/pl.mft
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/base/plain.mft
/usr/share/texlive/texmf-dist/mft/knuth-local/e.mft
/usr/share/texlive/texmf-dist/omega/ocp/misc/ebcdic.ocp
/usr/share/texlive/texmf-dist/omega/ocp/misc/id.ocp
/usr/share/texlive/texmf-dist/omega/otp/misc/ebcdic.otp
/usr/share/texlive/texmf-dist/omega/otp/misc/id.otp
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/lua-alt-getopt/alt_getopt.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/simpdftex/simpdftex
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/Data.meta.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/Data.tlpdb.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/alias.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/config.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/constants.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/functions.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/main.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/score.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/search.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/texdoc.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/texdoclib.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoc/view.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdoctk/texdoctk.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/NEWS
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/allcm.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/allneeded.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/dvi2fax.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/dvired.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/fmtutil-sys.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/fmtutil.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/kpsetool.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/kpsewhere.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/texconfig-dialog.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/texconfig-sys.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/texconfig.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/texlinks.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/tlmgr.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/uninstall-win32.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/updmap-sys.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/updmap.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/var/texcatalogue.keywords
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/bibtex/apalike.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/bibtex/apalike.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.dat
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.dat.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.us
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.us.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/language.us.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/luatex-unicode-letters.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/luatexiniconfig.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/pdftex-dvi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/pdftexconfig-paper.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/config/pdftexconfig.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/blackdvi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/blackdvi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/colordvi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/colordvi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/rotate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/dvips/rotate.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/1250-csf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/1250-il2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/1250-latex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/1250-t1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/852-csf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/852-il2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/852-latex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/852-t1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/csfmacro.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/enc-u.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/encmacro.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/il2-1250.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/il2-852.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/il2-csf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/il2-kam.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/il2-t1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/kam-csf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/kam-il2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/kam-latex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/kam-t1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/mixcodes.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/noprefnt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-1250-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-852-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-il2-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-kam-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-utf8-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/plain-utf8-ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/polyset.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/t1macro.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8-csf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8-t1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8cseq.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8lat1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8lata.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8math.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8off.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8raw.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8unkn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/enctex/utf8warn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-il2.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-il3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-l7x.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-lmc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-lth.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-qx.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/conversions/conv-utf8-t8m.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-af.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-as.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-bg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-bn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ca.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-cop.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-cy.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-da.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-de-1901.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-de-1996.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-de-ch-1901.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-el-monoton.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-el-polyton.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-en-gb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-en-us.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-eo.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-es.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-et.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-eu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-fi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-fr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-fur.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ga.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-gl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-grc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-gu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-hi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-hr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-hsb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-hu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-hy.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ia.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-id.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-is.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-it.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ka.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-kmr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-kn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-la.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-lt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-lv.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ml.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-mn-cyrl-x-lmc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-mn-cyrl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-mr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-mul-ethi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-nb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-nl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-nn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-or.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-pa.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-pl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-pms.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-pt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-rm.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ro.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ru.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sa.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sr-cyrl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sr-latn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-sv.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-ta.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-te.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-th.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-tk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-tr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-uk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/loadhyph/loadhyph-zh-latn-pinyin.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-af.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-bg.t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-ca.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-cs.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-cy.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-da.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-de-1901.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-de-1996.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-de-ch-1901.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-eo.il3.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-es.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-et.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-eu.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-fi.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-fr.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-fur.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-ga.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-gl.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-hr.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-hsb.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-hu.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-is.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-ka.t8m.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-kmr.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-la.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-lt.l7x.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-lv.l7x.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-mn-cyrl-x-lmc.lmc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-mn-cyrl.t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-nb.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-nl.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-nn.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-pl.qx.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-pt.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-ro.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-ru.t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-sh-cyrl.t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-sh-latn.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-sk.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-sl.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-sv.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-th.lth.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-tk.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-tr.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-uk.t2a.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/ptex/hyph-zh-latn-pinyin.ec.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-af.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-fr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-fur.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-it.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-pms.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-rm.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-uk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/quote/hyph-quote-zh-latn-pinyin.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex-8bit/copthyph.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-af.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-as.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-bg.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-bn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ca.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-cop.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-cs.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-cy.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-da.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-de-1901.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-de-1996.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-de-ch-1901.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-el-monoton.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-el-polyton.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-en-gb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-en-us.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-eo.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-es.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-et.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-eu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-fi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-fr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-fur.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ga.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-gl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-grc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-gu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-hi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-hr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-hsb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-hu.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-hy.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ia.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-id.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-is.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-it.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ka.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-kmr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-kn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-la.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-lt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-lv.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ml.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-mn-cyrl-x-lmc.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-mn-cyrl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-mr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-mul-ethi.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-nb.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-nl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-nn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-no.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-or.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-pa.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-pl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-pms.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-pt.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-rm.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ro.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ru.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sa.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sh-cyrl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sh-latn.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sr-cyrl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-sv.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-ta.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-te.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-th.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-tk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-tr.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-uk.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/tex/hyph-zh-latn-pinyin.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-af.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-af.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-af.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-af.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-as.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-as.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-as.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-as.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bg.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bg.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bg.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bg.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bn.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bn.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bn.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-bn.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ca.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ca.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ca.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ca.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cop.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cop.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cop.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cop.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cs.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cs.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cs.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cs.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cy.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cy.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cy.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-cy.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-da.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-da.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-da.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-da.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1901.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1901.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1901.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1901.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1996.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1996.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1996.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-1996.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-ch-1901.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-ch-1901.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-ch-1901.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-de-ch-1901.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-monoton.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-monoton.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-monoton.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-monoton.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-polyton.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-polyton.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-polyton.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-el-polyton.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-gb.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-gb.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-gb.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-gb.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-us.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-us.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-us.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-en-us.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eo.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eo.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eo.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eo.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-es.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-es.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-es.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-es.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-et.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-et.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-et.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-et.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eu.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eu.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eu.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-eu.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fi.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fi.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fi.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fi.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fr.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fr.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fr.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fr.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fur.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fur.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fur.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-fur.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ga.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ga.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ga.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ga.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-grc.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-grc.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-grc.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-grc.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gu.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gu.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gu.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-gu.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hi.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hi.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hi.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hi.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hr.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hr.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hr.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hr.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hsb.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hsb.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hsb.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hsb.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hu.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hu.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hu.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hu.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hy.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hy.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hy.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-hy.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ia.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ia.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ia.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ia.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-id.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-id.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-id.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-id.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-is.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-is.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-is.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-is.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-it.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-it.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-it.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-it.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ka.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ka.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ka.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ka.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kmr.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kmr.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kmr.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kmr.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kn.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kn.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kn.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-kn.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-la.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-la.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-la.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-la.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lt.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lt.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lt.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lt.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lv.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lv.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lv.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-lv.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ml.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ml.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ml.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ml.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mn-cyrl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mn-cyrl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mn-cyrl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mn-cyrl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mr.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mr.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mr.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mr.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mul-ethi.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mul-ethi.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mul-ethi.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-mul-ethi.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nb.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nb.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nb.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nb.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nn.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nn.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nn.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-nn.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-or.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-or.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-or.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-or.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pa.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pa.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pa.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pa.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pms.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pms.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pms.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pms.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pt.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pt.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pt.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-pt.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-rm.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-rm.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-rm.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-rm.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ro.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ro.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ro.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ro.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ru.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ru.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ru.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ru.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sa.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sa.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sa.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sa.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-cyrl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-cyrl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-cyrl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-cyrl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-latn.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-latn.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-latn.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sh-latn.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sk.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sk.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sk.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sk.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sr-cyrl.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sr-cyrl.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sr-cyrl.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sr-cyrl.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sv.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sv.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sv.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-sv.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ta.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ta.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ta.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-ta.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-te.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-te.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-te.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-te.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-th.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-th.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-th.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-th.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tk.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tk.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tk.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tk.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tr.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tr.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tr.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-tr.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-uk.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-uk.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-uk.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-uk.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-zh-latn-pinyin.chr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-zh-latn-pinyin.hyp.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-zh-latn-pinyin.lic.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyph-utf8/patterns/txt/hyph-zh-latn-pinyin.pat.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyphen/dumyhyph.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyphen/hyphen.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyphen/hypht1.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyphen/zerohyph.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/ifxetex/ifxetex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/misc/bibnames.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/misc/null.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/misc/texnames.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifluatex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/pdftex/glyphtounicode.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/cmmib57.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/eucal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/eufrak.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/euscript.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/ueuex.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/ueuf.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/ueur.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/ueus.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/dvipdfmx-def/dvipdfmx.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/etex-pkg/etex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mflogo/mflogo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mflogo/ulogo.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/luatex/hyph-utf8/etex.src
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/luatex/hyph-utf8/luatex-hyphen.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/amsfonts/amssym.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/amsfonts/amssym.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/amsfonts/cyracc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/fontchart.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/gkpmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/letter.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/list.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/llist.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/manmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/mftmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/mptmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/picmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/plain.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/story.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/testfont.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/webmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/base/wlist.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/aleph.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/bplain.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/dviluatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/etex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/luatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/omega.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/pdfbplain.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/pdfetex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/pdftexmagfix.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/tex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/config/xetex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/etex/etex.src
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/etex/etexdefs.lib
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/misc/idxmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/misc/pdfcolor.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/misc/tugboat.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/misc/xepsf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/README
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/g/generic
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/tcfmgr
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/tcfmgr.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/v/vt100
/usr/share/texlive/texmf-dist/texconfig/x/xterm
/usr/share/texlive/texmf-dist/texdoc/texdoc.cnf
/usr/share/texlive/texmf-dist/texdoctk/texdocrc-win32.defaults
/usr/share/texlive/texmf-dist/texdoctk/texdoctk.dat
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/amiga-pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp1250cs.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp1250pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp1250t1.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp227.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp852-cs.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp852-pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/cp8bit.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/empty.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/fmtutil-hdr.cnf
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/il1-t1.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/il2-cs.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/il2-pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/il2-t1.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/kam-cs.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/kam-t1.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/macce-pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/macce-t1.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/maz-pl.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktex.opt
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktexdir
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktexdir.opt
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktexnam
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktexnam.opt
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/mktexupd
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/natural.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/tcvn-t5.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/texmf.cnf
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/texmfcnf.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/updmap-hdr.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/updmap.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c/viscii-t5.tcx
/usr/share/texlive/texmf-dist/xdvi/XDvi
/usr/share/texlive/texmf-dist/xdvi/XDvi-paper
/usr/share/texlive/texmf-dist/xdvi/pixmap/toolbar.xpm
/usr/share/texlive/texmf-dist/xdvi/pixmap/toolbar2.xpm
/usr/share/texlive/tlpkg/README
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/Splashscreen.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLConfFile.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLConfig.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLDownload.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLPDB.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLPOBJ.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLPSRC.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLPaper.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLTREE.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLUtils.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TLWinGoo.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/TeXCatalogue.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/trans.pl
/usr/share/texlive/tlpkg/TeXLive/waitVariableX.pm
/usr/share/texlive/tlpkg/installer/COPYING.MinGW-runtime.txt
/usr/share/texlive/tlpkg/installer/config.guess
/usr/share/texlive/tlpkg/tlpostcode/dvipdfmx.pl
/usr/share/texmf/web2c/texmf.cnf
/usr/share/texmf/web2c/texmfcnf.lua
/usr/share/texmf/web2c/updmap.cfg
/var/lib/tex-common/fmtutil-cnf/texlive-base.list
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-base.cfg