» Ubuntu » Пакети » trusty » ruby » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ruby в trusty, архитектура all

/usr/bin/erb
/usr/bin/gem
/usr/bin/irb
/usr/bin/rdoc
/usr/bin/ri
/usr/bin/ruby
/usr/bin/testrb
/usr/share/doc/ruby/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby/README.Debian
/usr/share/doc/ruby/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby/copyright
/usr/share/man/man1/erb.1.gz
/usr/share/man/man1/gem.1.gz
/usr/share/man/man1/irb.1.gz
/usr/share/man/man1/rdoc.1.gz
/usr/share/man/man1/ri.1.gz
/usr/share/man/man1/ruby.1.gz
/usr/share/man/man1/testrb.1.gz