» Ubuntu » Пакети » trusty » yui-compressor » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета yui-compressor в trusty, архитектура all

/usr/bin/yui-compressor
/usr/share/doc/yui-compressor/README.gz
/usr/share/doc/yui-compressor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yui-compressor/copyright
/usr/share/man/man1/yui-compressor.1.gz
/usr/share/yui-compressor/yui-compressor.jar