» Ubuntu » Пакети » xenial-updates » keystone-doc » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета keystone-doc в xenial-updates, архитектура all

/usr/share/doc-base/keystone-doc
/usr/share/doc/keystone-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/copyright
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.buildinfo
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/apache-httpd.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/api_curl_examples.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/architecture.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/auth-totp.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/community.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/configuration.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/configure_federation.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/configure_tokenless_x509.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/configuringservices.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/developing.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/developing_drivers.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/devref/development.environment.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/environment.pickle.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/event_notifications.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/extensions.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/external-auth.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/federation/mellon.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/federation/openidc.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/federation/shibboleth.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/federation/websso.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/http-api.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/index.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/installing.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/key_terms.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/man/keystone-all.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/man/keystone-manage.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/mapping_combinations.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/mapping_schema.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/middlewarearchitecture.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/online_schema_migration_examples.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/policy_mapping.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/sample_config.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/.doctrees/services.doctree.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/apache-httpd.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/api_curl_examples.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/architecture.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/auth-totp.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/community.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/configuration.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/configure_federation.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/configure_tokenless_x509.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/configuringservices.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/developing.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/developing_drivers.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/devref/development.environment.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/event_notifications.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/extensions.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/external-auth.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/federation/mellon.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/federation/openidc.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/federation/shibboleth.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/federation/websso.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/http-api.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/index.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/installing.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/key_terms.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/man/keystone-all.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/man/keystone-manage.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/mapping_combinations.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/mapping_schema.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/middlewarearchitecture.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/online_schema_migration_examples.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/policy_mapping.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/sample_config.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_sources/services.txt
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/comment.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/default.css
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/down.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/file.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/header-line.gif
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/header_bg.jpg
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/keystone.conf.sample.gz
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/nature.css
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/openstack_logo.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/tweaks.css
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/up.png
/usr/share/doc/keystone-doc/html/_static/websupport.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/apache-httpd.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/api_curl_examples.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/architecture.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/auth-totp.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/community.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/configuration.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/configure_federation.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/configure_tokenless_x509.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/configuringservices.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/developing.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/developing_drivers.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/devref/development.environment.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/event_notifications.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/extensions.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/external-auth.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/federation/mellon.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/federation/openidc.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/federation/shibboleth.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/federation/websso.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/genindex.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/http-api.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/index.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/installing.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/key_terms.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/man/keystone-all.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/man/keystone-manage.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/mapping_combinations.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/mapping_schema.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/middlewarearchitecture.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/objects.inv
/usr/share/doc/keystone-doc/html/online_schema_migration_examples.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/policy_mapping.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/sample_config.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/search.html
/usr/share/doc/keystone-doc/html/searchindex.js
/usr/share/doc/keystone-doc/html/services.html