» Ubuntu » Пакети » xenial-updates » texlive-fonts-recommended-doc » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета texlive-fonts-recommended-doc в xenial-updates, архитектура all

/usr/share/bug/texlive-fonts-recommended-doc/control
/usr/share/bug/texlive-fonts-recommended-doc/script
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/charter/readme.charter
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/00bugs.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/00error.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/00files.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/00inst.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/00readme.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/copyrite.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/dc-chg.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/dcdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/ec-chg.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/ecstdedt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/tc-chg.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/ec/tcstdedt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/euro-ce/euro-ce.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/euro-ce/euro-ce.dvi
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/euro-ce/euro-ce.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/COPYING
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/README.type1
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/c/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/eurosym.cpp
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/makemfs
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/rundvips
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/runlatex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/src/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/testeuro.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/eurosym/testeuro.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/fpl/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/fpl/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/GUST-FONT-LICENSE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/INSTALL.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/MANIFEST-Latin-Modern-Math.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/README-Latin-Modern-Math.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/math-test-context.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/math-test.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-context-latinmodern_math.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-context-latinmodern_math.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-lualatex-latinmodern_math.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-lualatex-latinmodern_math.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-word-latinmodern_math.docx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-word-latinmodern_math.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-xelatex-latinmodern_math.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/lm-math/test-xelatex-latinmodern_math.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/FONTLOG.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/OFL-FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/OFL.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/marvodoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/marvodoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/marvosym-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/marvosym/marvosym-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/mflogo-font/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/00bug_fix.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/COPYRIGHT
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/pxfontsdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/pxfontsdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/pxfontsdocA4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/pxfonts/pxfontsdocA4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/rsfs/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/rsfs/README.type1
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/00bug_fix.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/COPYRIGHT
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/txfontsdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/txfontsdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/txfontsdocA4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/txfontsdocA4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/txfonts/txmi.vpl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/utopia/LICENSE-utopia.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/utopia/README-utopia.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/wasy/legal.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/wasy/wasydoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/wasy/wasydoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/wasy/wasyfont.2.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/wasy2-ps/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euro/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euro/euro.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euro/euro.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpazo/README.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpazo/gpl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpazo/pazofnst.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpazo/pazotest.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/wasysym/wasysym.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/wasysym/wasysym.upl
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/wasysym/wasysym.xml
/usr/share/doc/texlive-fonts-recommended-doc/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-fonts-recommended-doc/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-fonts-recommended-doc/README.source
/usr/share/doc/texlive-fonts-recommended-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-fonts-recommended-doc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-fonts-recommended-doc