» Ubuntu » Пакети » xenial-updates » gcj-5-aarch64-linux-gnu » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gcj-5-aarch64-linux-gnu в xenial-updates, архитектура i386

/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcj-5
/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/5/ecj1
/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/5/jc1
/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/5/jvgenmain
/usr/share/doc/gcj-5-aarch64-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gcj-5-aarch64-linux-gnu
/usr/share/man/man1/aarch64-linux-gnu-gcj-5.1.gz