» Ubuntu » Пакети » xenial-updates » liblcms2-dev » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета liblcms2-dev в xenial-updates, архитектура i386

/usr/include/lcms2.h
/usr/include/lcms2_plugin.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/liblcms2.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/lcms2.pc
/usr/share/doc/liblcms2-dev/LittleCMS2.6 API.pdf.gz
/usr/share/doc/liblcms2-dev/LittleCMS2.6 Plugin API.pdf.gz
/usr/share/doc/liblcms2-dev/LittleCMS2.6 tutorial.pdf.gz
/usr/share/doc/liblcms2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblcms2-dev/copyright
/usr/share/doc/liblcms2-dev/src.zip