» Ubuntu » Пакети » xenial » ldm-kubuntu-theme » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ldm-kubuntu-theme в xenial, архитектура all

/usr/share/doc/ldm-kubuntu-theme/changelog.gz
/usr/share/doc/ldm-kubuntu-theme/copyright
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/bg.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/greeter-gtkrc
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/host.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/language.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/logo.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/reboot.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/session.png
/usr/share/ldm/themes/kubuntu/shutdown.png