» Ubuntu » Пакети » xenial » ltsp-cluster-control » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ltsp-cluster-control в xenial, архитектура all

/etc/apache2/conf.d/ltsp-cluster-control.conf
/etc/ltsp/ltsp-cluster-control.config.php
/etc/ltsp/ltsp-cluster-control.entity.php
/usr/share/doc/ltsp-cluster-control/README.Debian
/usr/share/doc/ltsp-cluster-control/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ltsp-cluster-control/copyright
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/admin.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/css/style.css
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/configuration_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/configuration_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/entity_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/entity_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/info_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/info_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/logout.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/logout.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/logs_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/logs_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/managelist_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/managelist_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/nodesManager_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/nodesManager_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/printing_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/printing_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/setup_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/setup_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/stats_module.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/stats_module.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/top-degrade.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/images/top-degrade.png
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/index.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/inventory.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Attribute.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/AttributeDef.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/AttributesManager.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/ClassroomFinder.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/EmptyAuth.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/EntityBrowser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/EntityNodeFinder.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/HWGroupFinder.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/HWGroupManager.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/HWGroupManagerView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/HWGroupRule.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/InfoViewer.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/LDAPAuth.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/LTSParser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/ListManager.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Load.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/LogsViewer.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/ModulesBrowser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Node.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/NodesBrowser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/NodesEditor.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/NodesMoveCmd.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Permission.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Permissions.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/Printer.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/PrintersListManager.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/PrintingBrowser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/SecurityRulesFinder.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/SessionData.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/SubnetNodeFinder.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/attributesManagerView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/check.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/config-default.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/config.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/configuration.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/dbFunctions.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/entity.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/entityBrowserView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/entityRole-config.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/errorsView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/functions.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/info.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/listManagerView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/load_module.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/loginView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/logs.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/managePrinterslist.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/managelist.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/modules-config.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/nodesBrowserView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/nodesEditorView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/nodesManager.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/nodesMoveCmdView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/printerView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/printersListManagerView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/printing.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/printingView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/random.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/roles-config.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/setup.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/setupView.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/attribute_chooser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/class/conditions.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/class/nodes.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/class/nodes_stats.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/condition_chooser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/footer_selection.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/add_new_condition.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/add_new_condition_value.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/conditionIsSelected.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/connect.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/create_nodes.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/getNodeFullPath.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/isChecked.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/isConf.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/isList.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/isMat.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/isYesNo.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/returnCategory.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/returnID.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/returnList.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/returnType.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/functions/set_new_session.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/header.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/check0.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/check1.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/check2.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/context.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/delete.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/check0.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/check1.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/check2.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/context.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/delete.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/minus.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/plus.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/images/terminal.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/minus.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/plus.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/images/terminal.gif
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/index.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/node_chooser.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/print_report.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/print_table.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/selection.html
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/style.css
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/validate_attribute.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/validate_condition.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/statistics/validate_node.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/stats.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/text-en.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/text-fr.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/text-ru.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/text-zh.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Admin/util/update.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/DB/functions.sql
/usr/share/ltsp-cluster-control/DB/schema.sql
/usr/share/ltsp-cluster-control/Tech/admin.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Tech/css
/usr/share/ltsp-cluster-control/Tech/index.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Tech/perms.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Tech/util
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/Security.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/TeachTools.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/autocreate.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/index.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/session.php
/usr/share/ltsp-cluster-control/Terminal/util