» Ubuntu » Пакети » xenial » php-horde-db » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета php-horde-db в xenial, архитектура all

/usr/bin/horde-db-migrate-component
/usr/share/doc/php-horde-db/README_TESTING
/usr/share/doc/php-horde-db/TODO
/usr/share/doc/php-horde-db/UPGRADING
/usr/share/doc/php-horde-db/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php-horde-db/copyright
/usr/share/doc/php-horde-db/package.xml.gz
/usr/share/php/.registry/.channel.pear.horde.org/horde_db.reg
/usr/share/php/Horde/Db.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/Column.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/ColumnDefinition.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/Index.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/Result.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/Schema.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/Table.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Base/TableDefinition.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysql.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysql/Column.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysql/Result.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysql/Schema.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysqli.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Mysqli/Result.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Oci8.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Oracle/Column.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Oracle/Result.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Oracle/Schema.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Oracle/TableDefinition.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Pdo/Base.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Pdo/Pgsql.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Pdo/Result.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Pdo/Sqlite.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Postgresql/Column.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Postgresql/Schema.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/SplitRead.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Sqlite/Column.php
/usr/share/php/Horde/Db/Adapter/Sqlite/Schema.php
/usr/share/php/Horde/Db/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Db/Migration/Base.php
/usr/share/php/Horde/Db/Migration/Exception.php
/usr/share/php/Horde/Db/Migration/Migrator.php
/usr/share/php/Horde/Db/SearchParser.php
/usr/share/php/Horde/Db/StatementParser.php
/usr/share/php/Horde/Db/Value.php
/usr/share/php/Horde/Db/Value/Binary.php
/usr/share/php/Horde/Db/Value/Text.php