» Ubuntu » Пакети » xenial » libgeographic-dev » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libgeographic-dev в xenial, архитектура arm64

/usr/include/GeographicLib/Accumulator.hpp
/usr/include/GeographicLib/AlbersEqualArea.hpp
/usr/include/GeographicLib/AzimuthalEquidistant.hpp
/usr/include/GeographicLib/CassiniSoldner.hpp
/usr/include/GeographicLib/CircularEngine.hpp
/usr/include/GeographicLib/Config.h
/usr/include/GeographicLib/Constants.hpp
/usr/include/GeographicLib/DMS.hpp
/usr/include/GeographicLib/Ellipsoid.hpp
/usr/include/GeographicLib/EllipticFunction.hpp
/usr/include/GeographicLib/GARS.hpp
/usr/include/GeographicLib/GeoCoords.hpp
/usr/include/GeographicLib/Geocentric.hpp
/usr/include/GeographicLib/Geodesic.hpp
/usr/include/GeographicLib/GeodesicExact.hpp
/usr/include/GeographicLib/GeodesicLine.hpp
/usr/include/GeographicLib/GeodesicLineExact.hpp
/usr/include/GeographicLib/Geohash.hpp
/usr/include/GeographicLib/Geoid.hpp
/usr/include/GeographicLib/Georef.hpp
/usr/include/GeographicLib/Gnomonic.hpp
/usr/include/GeographicLib/GravityCircle.hpp
/usr/include/GeographicLib/GravityModel.hpp
/usr/include/GeographicLib/LambertConformalConic.hpp
/usr/include/GeographicLib/LocalCartesian.hpp
/usr/include/GeographicLib/MGRS.hpp
/usr/include/GeographicLib/MagneticCircle.hpp
/usr/include/GeographicLib/MagneticModel.hpp
/usr/include/GeographicLib/Math.hpp
/usr/include/GeographicLib/NormalGravity.hpp
/usr/include/GeographicLib/OSGB.hpp
/usr/include/GeographicLib/PolarStereographic.hpp
/usr/include/GeographicLib/PolygonArea.hpp
/usr/include/GeographicLib/Rhumb.hpp
/usr/include/GeographicLib/SphericalEngine.hpp
/usr/include/GeographicLib/SphericalHarmonic.hpp
/usr/include/GeographicLib/SphericalHarmonic1.hpp
/usr/include/GeographicLib/SphericalHarmonic2.hpp
/usr/include/GeographicLib/TransverseMercator.hpp
/usr/include/GeographicLib/TransverseMercatorExact.hpp
/usr/include/GeographicLib/UTMUPS.hpp
/usr/include/GeographicLib/Utility.hpp
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libGeographic.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libGeographic.so
/usr/share/cmake/geographiclib/FindGeographicLib.cmake
/usr/share/doc/libgeographic-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgeographic-dev/copyright