» Ubuntu » Пакети » xenial » gpstrans » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gpstrans в xenial, архитектура i386

/usr/bin/gpstrans
/usr/share/doc/gpstrans/README.Debian
/usr/share/doc/gpstrans/README.gz
/usr/share/doc/gpstrans/README.mxmap
/usr/share/doc/gpstrans/TODO
/usr/share/doc/gpstrans/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpstrans/copyright
/usr/share/man/man1/gpstrans.1.gz