» Ubuntu » Пакети » xenial » netperf » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета netperf в xenial, архитектура i386

/etc/default/netperf
/etc/init.d/netperf
/usr/bin/netperf
/usr/bin/netserver
/usr/share/doc/netperf/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/netperf/README
/usr/share/doc/netperf/README.Debian
/usr/share/doc/netperf/Release_Notes.gz
/usr/share/doc/netperf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/netperf/copyright
/usr/share/doc/netperf/examples/packet_byte_script.gz
/usr/share/doc/netperf/examples/sctp_stream_script
/usr/share/doc/netperf/examples/snapshot_script.gz
/usr/share/doc/netperf/examples/tcp_range_script
/usr/share/doc/netperf/examples/tcp_rr_script
/usr/share/doc/netperf/examples/tcp_stream_script
/usr/share/doc/netperf/examples/udp_rr_script
/usr/share/doc/netperf/examples/udp_stream_script
/usr/share/doc/netperf/netperf.html
/usr/share/doc/netperf/netperf.pdf.gz
/usr/share/man/man1/netperf.1.gz
/usr/share/man/man1/netserver.1.gz