» Ubuntu » Пакети » xenial » syslinux-themes-ubuntu-wily » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета syslinux-themes-ubuntu-wily в xenial, архитектура i386

/usr/share/doc/syslinux-themes-ubuntu-wily/changelog.gz
/usr/share/doc/syslinux-themes-ubuntu-wily/copyright
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/access.pcx
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/adtxt.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/blank.pcx
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/chain.c32
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/exithelp.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f1.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f10.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f2.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f3.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f4.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f5.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f6.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f7.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f8.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/f9.txt
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/gfxboot.c32
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/gfxboot.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/isolinux.bin
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/isolinux.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/ldlinux.c32
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/libcom32.c32
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/libutil.c32
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/menu.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/prompt.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/splash.pcx
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/splash.png
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/stdmenu.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/txt.cfg
/usr/share/syslinux/themes/ubuntu-wily/isolinux-live/vesamenu.c32