» Ubuntu » Пакети » xenial » ed » powerpc » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета ed в xenial, архитектура powerpc

/bin/ed
/bin/red
/usr/share/doc/ed/AUTHORS
/usr/share/doc/ed/NEWS.gz
/usr/share/doc/ed/README.gz
/usr/share/doc/ed/TODO
/usr/share/doc/ed/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ed/copyright
/usr/share/info/ed.info.gz
/usr/share/man/man1/ed.1.gz
/usr/share/man/man1/red.1.gz