» Ubuntu » Пакети » xenial » qt4-designer » ppc64el » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета qt4-designer в xenial, архитектура ppc64el

/usr/bin/designer-qt4
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/qt4/bin/designer
/usr/share/applications/designer-qt4.desktop
/usr/share/doc/qt4-designer/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/qt4-designer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qt4-designer/copyright
/usr/share/man/man1/designer-qt4.1.gz
/usr/share/menu/qt4-designer
/usr/share/pixmaps/designer-qt4.png
/usr/share/qt4/bin/designer
/usr/share/qt4/translations/designer_cs.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_de.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_fr.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_hu.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_ja.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_ko.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_pl.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_ru.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_sl.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_uk.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_zh_CN.qm
/usr/share/qt4/translations/designer_zh_TW.qm