» Ubuntu » Пакети » xenial » liblualib50-dev » s390x » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета liblualib50-dev в xenial, архитектура s390x

/usr/include/lua50/compat-5.1.h
/usr/include/lua50/lauxlib.h
/usr/include/lua50/lualib.h
/usr/lib/liblualib50.a
/usr/lib/liblualib50.so
/usr/lib/pkgconfig/lualib50.pc
/usr/share/doc/liblualib50-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/liblualib50-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblualib50-dev/copyright