» Ubuntu » Пакети » xenial » php7.0-xml » s390x » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета php7.0-xml в xenial, архитектура s390x

/usr/lib/php/20151012/dom.so
/usr/lib/php/20151012/simplexml.so
/usr/lib/php/20151012/wddx.so
/usr/lib/php/20151012/xml.so
/usr/lib/php/20151012/xmlreader.so
/usr/lib/php/20151012/xmlwriter.so
/usr/lib/php/20151012/xsl.so
/usr/share/bug/php7.0-xml/control
/usr/share/bug/php7.0-xml/script
/usr/share/doc/php7.0-xml
/usr/share/lintian/overrides/php7.0-xml
/usr/share/php7.0-xml/xml/dom.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/simplexml.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/wddx.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/xml.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/xmlreader.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/xmlwriter.ini
/usr/share/php7.0-xml/xml/xsl.ini