» Ubuntu » Pakete » bionic » libharfbuzz0b » i386 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libharfbuzz0b in bionic für Architektur i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10702.0
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/TODO
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/copyright