» Ubuntu » Pakete » disco » libclutter-imcontext-0.1-bin » amd64 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libclutter-imcontext-0.1-bin in disco für Architektur amd64

/usr/bin/clutter-scan-immodules
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-bin/AUTHORS
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-bin/copyright
/usr/share/man/man1/clutter-scan-immodules.1.gz