» Ubuntu » Pakete » disco » libxcb-xf86dri0-dev » armhf » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket libxcb-xf86dri0-dev in disco für Architektur armhf

/usr/include/xcb/xf86dri.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-xf86dri.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-xf86dri.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/xcb-xf86dri.pc
/usr/share/doc/libxcb-xf86dri0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-xf86dri0-dev/copyright