» Ubuntu » Pakete » focal » lighttpd-modules-ldap » arm64 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket lighttpd-modules-ldap in focal für Architektur arm64

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_ldap.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_ldap.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-ldap