» Ubuntu » Pakete » groovy » lighttpd-mod-authn-gssapi » amd64 » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket lighttpd-mod-authn-gssapi in groovy für Architektur amd64

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_gssapi.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/NEWS.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-authn-gssapi/copyright