» Ubuntu » Pakete » xenial » liblapack-dev » armhf » Liste der Dateien

Liste der Dateien in Paket liblapack-dev in xenial für Architektur armhf

/usr/lib/lapack/liblapack.a
/usr/lib/lapack/liblapack.so
/usr/lib/pkgconfig/lapack-netlib.pc
/usr/share/doc/liblapack-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblapack-dev/copyright