» Ubuntu » Packages » disco » gcc-8-powerpc-linux-gnu » amd64 » File list

File list of package gcc-8-powerpc-linux-gnu in disco of architecture amd64

/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcc-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcc-ar-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcc-nm-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcc-ranlib-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcov-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcov-dump-8
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gcov-tool-8
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/collect2
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/libcc1.so
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/libgomp.spec
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/libsanitizer.spec
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/lto-wrapper
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/lto1
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcc1plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcc1plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcp1plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcp1plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnu/8/plugin/libcp1plugin.so.0.0.0
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/NEWS.html
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/README.Bugs
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/README.ssp
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/gcc/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/gomp/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-8-powerpc-linux-gnu-base/sanitizer/changelog.gz
/usr/share/lintian/overrides/gcc-8-powerpc-linux-gnu
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcc-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcc-ar-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcc-nm-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcc-ranlib-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcov-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcov-dump-8.1.gz
/usr/share/man/man1/powerpc-linux-gnu-gcov-tool-8.1.gz