» Ubuntu » Paquets » cosmic » qtdeclarative5-examples » i386 » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet qtdeclarative5-examples dans cosmic pour l'architecture i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/GenericSceneItem.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/PaletteItem.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/PerspectiveItem.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/Sun.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/NOTE
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/moon.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/rabbit_brown.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/rabbit_bw.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/star.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/sun.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/images/tree_s.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/content/itemCreation.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/doc/images/qml-dynamicscene-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/doc/src/dynamicscene.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/dynamicscene.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/dynamicscene/dynamicscene.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/locale/locale.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/networkaccessmanagerfactory
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/networkaccessmanagerfactory.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/networkaccessmanagerfactory.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/networkaccessmanagerfactory.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/networkaccessmanagerfactory/view.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/doc/images/qml-i18n-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/doc/src/i18n.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/i18n/base.ts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/i18n/qml_en_AU.ts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/i18n/qml_fr.ts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/qml-i18n.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml-i18n/qml-i18n.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qml.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/Clock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/center.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/clock.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/hour.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/libqmlqtimeexampleplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/minute.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/imports/TimeExample/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/plugin.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/plugins.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/qmlextensionplugins/qmlextensionplugins.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/adding
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/adding.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/adding.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/adding/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/attached
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/attached.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/attached.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/attached/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/binding
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/binding.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/binding.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/happybirthdaysong.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/happybirthdaysong.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/binding/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/coercion
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/coercion.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/coercion.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/coercion/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/default
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/default.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/default.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/default/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/extended
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/extended.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/extended.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/lineedit.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/lineedit.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/extended/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/grouped
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/grouped.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/grouped.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/grouped/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/methods
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/methods.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/methods.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/methods/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/properties
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/properties.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/properties/properties.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/referenceexamples.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/referenceexamples.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/signal
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/signal.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/signal/signal.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/birthdayparty.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/birthdayparty.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/happybirthdaysong.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/happybirthdaysong.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/person.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/person.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/valuesource
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/valuesource.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/referenceexamples/valuesource/valuesource.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/shell/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/shell/shell
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/shell/shell.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/chapter1-basics
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/chapter1-basics.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/chapter1-basics.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter1-basics/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/chapter2-methods
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/chapter2-methods.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/chapter2-methods.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter2-methods/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/chapter3-bindings
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/chapter3-bindings.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/chapter3-bindings.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter3-bindings/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/chapter4-customPropertyTypes
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/chapter4-customPropertyTypes.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/chapter4-customPropertyTypes.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/pieslice.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter4-customPropertyTypes/pieslice.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/chapter5-listproperties
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/chapter5-listproperties.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/chapter5-listproperties.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/pieslice.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter5-listproperties/pieslice.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/Charts/libchartsplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/Charts/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/app.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/app.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/app.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/chapter6-plugins
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/chapter6-plugins.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/chartsplugin.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/chartsplugin.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/import.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/piechart.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/piechart.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/pieslice.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/import/pieslice.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/chapter6-plugins/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/extending-qml/extending-qml.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/tutorials/tutorials.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/Get.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/GetForm.ui.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/data.xml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/methods.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/xmlhttprequest
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/xmlhttprequest.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/xmlhttprequest.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/xmlhttprequest.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qml/xmlhttprequest/xmlhttprequest.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest/qmltest.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest/tst_basic.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest/tst_item.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest/tst_qmltest.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/qmltest/qmltest/tst_qmltestexample
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/animation
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/animation.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/animation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/animation.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/animation.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/animators.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/color-animation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/images/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/images/moon.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/images/shadow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/images/star.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/images/sun.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/basics/property-animation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/behaviors/SideRect.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/behaviors/behavior-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/behaviors/tvtennis.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/behaviors/wigglytext.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/easing/easing.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/pathanimation/pathanimation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/pathinterpolator/pathinterpolator.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/states/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/states/states.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/animation/states/transitions.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/bezierCurve/bezierCurve.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/canvas
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/canvas.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/canvas.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/canvas.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/clip/clip.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/contents/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/quadraticCurveTo/quadraticCurveTo.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/roundedrect/roundedrect.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/smile/smile.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/squircle/squircle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/squircle/squircle.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/tiger/tiger.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/canvas/tiger/tiger.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/customitems.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/Dial.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/QuitButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/needle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/needle_shadow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/overlay.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/content/quit.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/dialcontrol.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/dialcontrol.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/dialcontrol.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/dialcontrol.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/doc/images/qml-dialcontrol-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/doc/src/dialcontrol.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/dialcontrol/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/content/5_heart.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/content/9_club.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/content/Card.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/content/back.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/doc/images/qml-flipable-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/doc/src/flipable.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/flipable.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/flipable/flipable.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/images/cloud_1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/images/cloud_2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/images/moon.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/maskedmousearea/maskedmousearea.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/TextBalloonPlugin/libqmltextballoonplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/TextBalloonPlugin/plugin.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/TextBalloonPlugin/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/painteditem.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/painteditem.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/textballoon.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/textballoon.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/painteditem/textballoons.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/progressbar/content/ProgressBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/progressbar/content/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/progressbar/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/ScrollBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/doc/images/qml-scrollbar-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/doc/src/scrollbar.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/pics/niagara_falls.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/scrollbar/scrollbar.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/SearchBox.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/images/clear.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/images/lineedit-bg-focus.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/images/lineedit-bg.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/searchbox/searchbox.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/content/Switch.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/content/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/content/background.svg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/content/knob.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/content/knob.svg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/doc/src/example-slideswitch.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/slideswitch/slideswitch.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/spinner/content/Spinner.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/spinner/content/spinner-bg.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/spinner/content/spinner-select.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/spinner/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/spinner/spinner.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/TabWidget.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/doc/images/qml-tabwidget-example.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/doc/images/tab.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/doc/src/tabwidget.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/customitems/tabwidget/tabwidget.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/calqlatr
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/calqlatr.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/calqlatr.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/calqlatr.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/calqlatr.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/Display.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/NumberPad.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/calculator.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/images/paper-edge-left.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/images/paper-edge-right.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/content/images/paper-grip.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/calqlatr/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/clocks
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/clocks.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/clocks.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/clocks.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/clocks.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/Clock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/arrow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/center.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/clock-night.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/clock.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/hour.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/minute.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/quit.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/content/second.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/clocks/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/demos.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/BuildButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/GameCanvas.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/GameOverScreen.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/InfoBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/NewGameScreen.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/SoundEffect.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/bomb-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/catch-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/catch.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/currency.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/factory-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/melee-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/projectile-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/audio/shooter-action.wav
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/bomb-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/bomb-idle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/bomb.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/button-help.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/button-play.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/catch-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/catch.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/cloud.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/currency.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog-bomb.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog-factory.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog-melee.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog-pointer.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog-shooter.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/dialog.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/factory-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/factory-idle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/factory.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/grid.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/help.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/lifes.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/logo-bubble.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/logo-fish.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/melee-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/melee-idle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/melee.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/mob-idle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/mob.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/points.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/projectile-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/projectile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/scores.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/shooter-action.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/shooter-idle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/shooter.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/sunlight.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-blank.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-gameover.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/text-go.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/gfx/wave.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/logic.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/mobs/MobBase.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/towers/Bomb.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/towers/Factory.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/towers/Melee.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/towers/Ranged.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/content/towers/TowerBase.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/maroon
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/maroon.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/maroon.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/maroon.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/maroon/maroon.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/photosurface
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/photosurface.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/photosurface.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/photosurface.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/photosurface.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/resources/folder.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/resources/icon.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/resources/photosurface.icns
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/resources/photosurface.ico
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photosurface/resources/photosurface.rc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/AlbumDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/BusyIndicator.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/EditableButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/PhotoDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/ProgressBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/RssModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/Tag.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/images/box-shadow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/images/busy.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/images/cardboard.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/PhotoViewerCore/script/script.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/i18n/qml_de.qm
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/i18n/qml_de.ts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/i18n/qml_fr.qm
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/i18n/qml_fr.ts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/photoviewer
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/photoviewer.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/photoviewer/qml.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/BusyIndicator.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/CategoryDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/NewsDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/RssFeeds.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/ScrollBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Asia.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Business.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Entertainment.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Europe.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Health.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Politics.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Science.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Sports.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/Technology.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/TopStories.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/USNational.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/World.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/btn_close.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/busy.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/content/images/scrollbar.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/rssnews
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/rssnews.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/rssnews.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/rssnews.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/rssnews/rssnews.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/Block.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/BlockEmitter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/GameArea.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/LogoAnimation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/MenuEmitter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/PaintEmitter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/PrimaryPack.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/PuzzleBlock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/SamegameText.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/Settings.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/SimpleBlock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/SmokeText.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/background-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/bar.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/blue-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/blue.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/bubble-highscore.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/bubble-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-game-1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-game-2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-game-3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-game-4.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-game-new.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-menu.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-puzzle-next.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/but-quit.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/green-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/green.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/icon-fail.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/icon-ok.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/icon-time.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo-a.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo-e.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo-g.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo-m.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo-s.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/particle-brick.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/particle-paint.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/particle-smoke.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/red-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/red.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-highscore-new.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-highscore.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-no-winner.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p1-go.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p1-won.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p2-go.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p2-won.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/text-p2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/yellow-puzzle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/gfx/yellow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/TemplateBase.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level0.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level1.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level2.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level3.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level4.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level5.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level6.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level7.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level8.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/levels/level9.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/content/samegame.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/samegame
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/samegame.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/samegame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/samegame.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/samegame/samegame.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/+windows/Settings.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/Banner.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/CheckBox.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/Settings.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockChart.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockInfo.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockListDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockListModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockListView.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockSettingsPanel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/StockView.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/AAPL.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/ADSK.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/AMD.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/AMZN.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/CSCO.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/EA.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/EBAY.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/FB.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/GOOG.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/GOOGL.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/INTC.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/MSFT.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/NCLH.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/NFLX.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/NTAP.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/NVDA.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/PYPL.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/QCOM.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/TSLA.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/data/TXN.csv
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/images/icon-left-arrow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/images/wheel-touch.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/images/wheel.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/content/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/stocqt
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/stocqt.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/stocqt.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/stocqt.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/stocqt/stocqt.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/FlipBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/LineInput.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/ListFooter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/ListHeader.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/SearchDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/TweetDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/TweetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/anonymous.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/bird-anim-sprites.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/icon-clear.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/icon-loading.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/icon-refresh.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/resources/icon-search.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/content/tweetsearch.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/tweetsearch
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/tweetsearch.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/tweetsearch.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/tweetsearch.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/demos/tweetsearch/tweetsearch.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/draganddrop
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/draganddrop.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/draganddrop.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/draganddrop.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/draganddrop.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/tiles/DragTile.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/tiles/DropTile.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/tiles/tiles.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/draganddrop/views/gridview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/TextBox.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/embeddedinwidgets
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/embeddedinwidgets.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/embeddedinwidgets.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/embeddedinwidgets/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/DragAndDropTextItem.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/externaldraganddrop
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/externaldraganddrop.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/externaldraganddrop.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/externaldraganddrop.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/externaldraganddrop.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/externaldraganddrop/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/animatedimage.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/animatedsprite.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/borderimage.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/BearSheet.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/BorderImageSelector.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/ImageCell.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/MyBorderImage.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/ShadowRectangle.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/Uniflow_steam_engine.gif
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/arrow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/bw.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/colors-round.sci
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/colors-stretch.sci
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/colors.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/shadow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/content/speaker.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/image.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/imageelements
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/imageelements.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/imageelements.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/imageelements.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/imageelements.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/shadows.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageelements/spritesequence.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/ImageProviderCore/libqmlimageproviderplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/ImageProviderCore/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/imageprovider-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/imageprovider.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/imageprovider.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageprovider/imageprovider.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/ImageResponseProviderCore/libqmlimageresponseproviderplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/ImageResponseProviderCore/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/imageresponseprovider-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/imageresponseprovider.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/imageresponseprovider.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/imageresponseprovider/imageresponseprovider.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/ContextMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/GridMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/ListMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/ListViewDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/TabMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/images/arrow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/Core/images/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/focus/focus.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/keyinteraction
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/keyinteraction.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/keyinteraction.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/keyinteraction.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/keyinteraction.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/keyinteraction/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/layouts
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/layouts.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/layouts.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/layouts.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/layouts.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/layouts/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/Database.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/Header.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/MyButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/MyDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/MyModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/localstorage
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/localstorage.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/localstorage.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/localstorage.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/localstorage/localstorage/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/abstractitemmodel
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/abstractitemmodel.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/abstractitemmodel.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/model.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/model.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/abstractitemmodel/view.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/models.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/dataobject.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/dataobject.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/objectlistmodel
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/objectlistmodel.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/objectlistmodel.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/objectlistmodel/view.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/stringlistmodel/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/stringlistmodel/stringlistmodel
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/stringlistmodel/stringlistmodel.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/stringlistmodel/stringlistmodel.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/models/stringlistmodel/view.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea-wheel-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/mousearea/mousearea.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/affectors
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/affectors.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/affectors.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/affectors.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/affectors.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/GreyButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/age.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/attractor.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/customaffector.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/friction.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/gravity.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/groupgoal.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/move.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/spritegoal.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/turbulence.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/content/wander.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/affectors/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/content/blurparticles.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/content/fragmentshader.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/content/imagecolors.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/customparticle
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/customparticle.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/customparticle.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/customparticle.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/customparticle.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/customparticle/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/burstandpulse.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/customemitter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/emitmask.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/maximumemitted.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/shapeanddirection.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/trailemitter.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/content/velocityfrommotion.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/emitters
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/emitters.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/emitters.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/emitters.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/emitters.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/emitters/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/allatonce.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/colored.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/colortable.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/deformation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/rotation.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/sharing.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/content/sprites.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/imageparticle
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/imageparticle.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/imageparticle.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/imageparticle.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/imageparticle.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/imageparticle/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/_explo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/backgroundLeaves.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/bear_tiles.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/candle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/colortable.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/finalfrontier.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/flower.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/matchmask.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/meteor.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/meteor_explo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/meteors.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/nullRock.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/particle2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/particle3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/particleA.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/portal_bg.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/realLeaf1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/realLeaf2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/realLeaf3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/realLeaf4.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/rocket.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/rocket2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/sizeInOut.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/snowflake.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/sparkleSize.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_0.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_4.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/images/starfish_mask.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/Delegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/Delegate2.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/ExpandingDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/RssModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/bubble.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/content/script.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/delegates.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/itemparticle/particleview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/particles.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/content/dynamiccomparison.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/content/dynamicemitters.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/content/multiplepainters.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/content/startstop.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/content/timedgroupchanges.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/system
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/system.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/system.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/system.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/particles/system/system.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners-attachedproperties.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners-transitions.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/positioners/positioners.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/accessibility.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/accessibility.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/accessibility.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/content/Checkbox.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/content/Slider.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/quick-accessibility
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick-accessibility/quick-accessibility.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quick.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/fbitem.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/fbitem.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/logo.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/logo.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/mainwindow.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/mainwindow.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/qquickviewcomparison
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/qquickviewcomparison.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/qquickviewcomparison.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/qquickviewcomparison/test.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/customgl.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/fbitem.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/fbitem.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/quickwidget
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/quickwidget.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/quickwidget.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/rotatingsquare.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidget/rotatingsquaretab.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/quickwidgets/quickwidgets.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/cuberenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/cuberenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/demo.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/rendercontrol
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/rendercontrol.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/rendercontrol.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/window_multithreaded.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/window_multithreaded.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/window_singlethreaded.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/rendercontrol/window_singlethreaded.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/layoutdirection/layoutdirection.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/layoutdirection/layoutdirection.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/layoutmirroring/layoutmirroring.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/layoutmirroring/layoutmirroring.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/righttoleft
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/righttoleft.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/righttoleft.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/righttoleft.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/righttoleft.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/textalignment/textalignment.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/righttoleft/textalignment/textalignment.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/beziercurve.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/beziercurve.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/customgeometry
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/customgeometry.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/customgeometry.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/customgeometry/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/graph
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/graph.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/graph.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/graph.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/graph.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/gridnode.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/gridnode.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/linenode.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/linenode.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/noisynode.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/noisynode.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/shaders/line.fsh
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/shaders/line.vsh
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/shaders/noisy.fsh
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/graph/shaders/noisy.vsh
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/openglunderqml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/openglunderqml.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/openglunderqml.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/squircle.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/openglunderqml/squircle.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/customrenderitem.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/customrenderitem.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/openglrenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/openglrenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/rendernode
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/rendernode.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/rendernode.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/shader_frag.cso
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/shader_vert.cso
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/softwarerenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/rendernode/softwarerenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/scenegraph.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/sgengine
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/sgengine.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/sgengine.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/window.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/sgengine/window.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/shared/logorenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/shared/logorenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/simplematerial/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/simplematerial/simplematerial
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/simplematerial/simplematerial.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/simplematerial/simplematerial.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/simplematerial/simplematerial.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/fboinsgrenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/fboinsgrenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/textureinsgnode
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/textureinsgnode.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinsgnode/textureinsgnode.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/error.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/textureinthread
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/textureinthread.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/textureinthread.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/threadrenderer.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/textureinthread/threadrenderer.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/spinner.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/spinner.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/spinner.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/threadedanimation
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/threadedanimation.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/threadedanimation/threadedanimation.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/twotextureproviders
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/twotextureproviders.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/twotextureproviders.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/xorblender.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/scenegraph/twotextureproviders/xorblender.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/Slider.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/blur.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/colorize.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/genie.vert
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/outline.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/shadow.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/+hlsl/wobble.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/blur.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/colorize.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/genie.vert
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/outline.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/shadow.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/content/shaders/wobble.frag
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/shadereffects
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/shadereffects.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/shadereffects.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/shadereffects.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shadereffects/shadereffects.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/clippedtigers.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/interactive.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item10.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item11.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item12.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item13.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item14.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item15.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item17.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item2.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item3.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item4.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item5.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item6.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item7.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item8.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/item9.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/main.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/sampling.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/shapegallery.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/tapableTriangle.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/content/tiger.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/shapes
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/shapes.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shapes/shapes.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/CheckBox.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/Label.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/LauncherList.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/README
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/SimpleLauncherDelegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/Slider.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/TabSet.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/TextField.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/back.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/checkmark.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/next.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/qt-logo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/slider_handle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/images/tab.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/quick_shared.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/shared.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/shared/shared.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/fonts/availableFonts.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/fonts/banner.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/fonts/content/fonts/tarzeau_ocr_a.ttf
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/fonts/fonts.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/fonts/hello.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/TextWithImage.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/face-sad.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/face-smile-big.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/heart200.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/qtlogo.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/images/starfish_2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/imgtag/imgtag.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/styledtext-layout.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/text
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/text.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/text.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/text.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/text.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/textselection/pics/endHandle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/textselection/pics/endHandle.sci
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/textselection/pics/startHandle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/textselection/pics/startHandle.sci
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/text/textselection/textselection.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/Label.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/etcprovider.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/etcprovider.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/images/qt-logo.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/images/qt-logo.pkm
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/textureprovider
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/textureprovider.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/textureprovider.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/textureprovider/textureprovider.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threadedlistmodel/dataloader.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threadedlistmodel/doc/src/threadedlistmodel.qdoc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threadedlistmodel/threadedlistmodel.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threadedlistmodel/timedisplay.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threading
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threading.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threading.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threading.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/threading.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/workerscript/Spinner.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/workerscript/workerscript.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/workerscript/workerscript.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/threading/workerscript/workerscript.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/basic-flickable.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/content/Panel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/content/cork.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/content/note-yellow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/content/tack.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/flickable/corkboards.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/bearwhack.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/AugmentedTouchPoint.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/Bear0.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/Bear1.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/Bear2.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/Bear3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/BearB.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/BearWhackParticleSystem.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/ParticleFlame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/blur-circle.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/blur-circle3.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/heart-blur.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/content/title.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/multipointtouch/multiflame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/pincharea/flickresize.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/pincharea/qt-logo.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/touchinteraction
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/touchinteraction.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/touchinteraction.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/touchinteraction.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/touchinteraction/touchinteraction.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview1/PetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview1/dynamicview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview1/dynamicview1.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview2/PetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview2/dynamicview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview2/dynamicview2.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview3/PetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview3/dynamicview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview3/dynamicview3.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview4/ListSelector.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview4/PetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview4/dynamicview.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/dynamicview/dynamicview4/dynamicview4.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/EditMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/FileDialog.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/FileMenu.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/MenuBar.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/core/TextArea.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/dialogPlugin.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/dialogPlugin.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/directory.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/directory.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/file.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/file.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/filedialog.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/filedialog/qmldir
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/gettingStartedQml.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/images/arrow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/pics/qml-texteditor5_editmenu.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/pics/qml-texteditor5_filemenu.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/pics/qml-texteditor5_newfile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/texteditor.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/gettingStartedQml/texteditor.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/helloworld/Cell.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/helloworld/tutorial1.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/helloworld/tutorial2.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/helloworld/tutorial3.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame1/Block.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame1/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame1/samegame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame1/samegame1.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame2/Block.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame2/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame2/samegame.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame2/samegame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame2/samegame2.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/Block.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/Dialog.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/samegame.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/samegame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame3/samegame3.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/content/BoomBlock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/content/Button.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/content/Dialog.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/content/samegame.js
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/highscores/README
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/highscores/score_data.xml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/highscores/score_style.xsl
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/highscores/scores.php
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/samegame.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/samegame4/samegame4.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/background.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/blueStar.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/blueStone.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/greenStar.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/greenStone.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/redStar.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/redStone.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/star.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/samegame/shared/pics/yellowStone.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/tutorials/tutorials.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/gridview-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/AddressBook_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/AudioPlayer_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/Camera_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/DateBook_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/EMail_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/TodoList_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/gridview/pics/VideoPlayer_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/PetsModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/PressAndHoldButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/RecipesModel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/SmallText.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/TextButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/ToggleButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/arrow-down.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/arrow-up.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/fruit-salad.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/hamburger.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/lemonade.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/list-delete.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/minus-sign.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/moreDown.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/moreUp.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/pancakes.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/plus-sign.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/content/pics/vegetable-soup.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/displaymargin.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/dynamiclist.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/expandingdelegates.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/highlight.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/highlightranges.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/listview/sections.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/objectmodel/objectmodel.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/package/Delegate.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/package/view.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/Clock.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/ParallaxView.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/QuitButton.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/Smiley.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/background.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/center.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/clock-night.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/clock.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/hour.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/minute.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/background.jpg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/face-smile.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/home-page.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/home-page.svg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/shadow.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/yast-joystick.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/pics/yast-wol.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/quit.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/content/second.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/parallax/parallax.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pathview-example.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/AddressBook_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/AudioPlayer_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/Camera_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/DateBook_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/EMail_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/TodoList_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/pathview/pics/VideoPlayer_48.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/views
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/views.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/views.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/views.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/views.qrc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/visualdatamodel/dragselection.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/visualdatamodel/slideshow.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/views/visualdatamodel/visualdatamodel.qmlproject
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/AllScreens.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/CurrentScreen.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/Splash.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/main.cpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/resources/icon.icns
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/resources/icon.ico
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/resources/icon.svg
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/resources/icon64.png
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/resources/window.rc
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/window
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/window.pro
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/window.qml
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/examples/quick/window/window.qrc
/usr/share/doc/qtdeclarative5-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtdeclarative5-examples/copyright
/usr/share/lintian/overrides/qtdeclarative5-examples