» Ubuntu » Paquets » disco » octave-data-smoothing » all » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet octave-data-smoothing dans disco pour l'architecture all

/usr/share/doc/octave-data-smoothing/NEWS
/usr/share/doc/octave-data-smoothing/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-data-smoothing/copyright
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/ddmat.m
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/doc-cache
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/packinfo/DESCRIPTION
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/packinfo/INDEX
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/packinfo/NEWS
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/regdatasmooth.m
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/rgdtsmcore.m
/usr/share/octave/packages/data-smoothing-1.3.0/rgdtsmcorewrap.m