» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » libstdc++-7-pic-arm64-cross » all » ファイル一覧

bionic-updatesall アーキテクチャ用 libstdc++-7-pic-arm64-cross パッケージのファイル一覧

/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/7/libstdc++_pic.a
/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/7/libstdc++_pic.map
/usr/share/doc/libstdc++-7-pic-arm64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++-7-pic-arm64-cross