» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » linux-aws-tools-4.15.0-1017 » amd64 » ファイル一覧

bionic-updatesamd64 アーキテクチャ用 linux-aws-tools-4.15.0-1017 パッケージのファイル一覧

/usr/lib/libcpupower.so.4.15.0-1017
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/cpupower
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/perf
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/turbostat
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/usbip
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/usbipd
/usr/lib/linux-aws-tools-4.15.0-1017/x86_energy_perf_policy
/usr/share/doc/linux-aws-tools-4.15.0-1017/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/linux-aws-tools-4.15.0-1017/copyright