» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » devel » linux-azure-headers-5.0.0-1016
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  disco  ] [  disco-updates  ]
[ ソース: linux-azure  ]

パッケージ: linux-azure-headers-5.0.0-1016 (5.0.0-1016.17~18.04.1)

Header files related to Linux kernel version 5.0.0

その他の linux-azure-headers-5.0.0-1016 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-azure-headers-5.0.0-1016 のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
all 10,421.2 kB68,420.0 kB [ファイル一覧]